InterHeat - o echipa de experti cu peste 20 ani de experienta

Programul Fotovoltaice 2023

Se relanseaza Programul Casa Verde Fotovoltaice derulat cu Administratia Fondului Pentru Mediu!

Detalii despre Program:

Administrația Fondului pentru Mediu și Ministerul Mediului vor lansa o nouă etapă de înscriere în programul Casa Verde Fotovoltaice.

Obiectul Programului: instalarea de sistem de panouri fotovoltaice cu putere minima de 3kw pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională

Beneficiari: Persoane fizice si Unitatati de cult

Finantare acordata: 20.000 lei

Diferenta dintre Valoarea Investitiei si finantarea acordata de AFM reprezinta contributia proprie si este suportata integral de catre beneficiarul final.

Inter Heat proiectează, instalează și pune în funcțiune sisteme solare, fotovoltaice, contoare inteligente. De asemenea, oferă consiliere pentru obținerea certificatului de prosumator,  fiind instalalator validat agreat de Administrația Fondului pentru Mediu inca din anul 2019, în cadrul Programului Fotovoltaice. Inter Heat a derulat proiecte de instalare a sistemelor fotovoltaice prin Programul Fotovoltaice, avand o experienta vasta in instalarea si intocmirea documentatiei cu o rata de aprobare a dosarelor depuse de peste 98%.

Inter Heat are experiență în management de proiect și implementare proiecte energetice precum Casa Verde Fotovoltaice și Electric Up.

Inter Heat a derulat proiecte de instalare a sistemelor fotovoltaice, atat in regiunea Bucuresti-Ilfov cat in celelalte regiuni din tara, cu putere instalata intre 3-400kw.

Etapele Programului Casa Verde Fotovoltaice

Informatii relevante din Ghidul de finantare

Criterii de eligibilitate

PERSOANE FIZICE
 • domiciliază la adresa unde se va implementa proiectul
 • nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local
 • este proprietar al imobilului-construcţie
 • imobilul nu este afectat de sarcini (exceptie, ipoteca imobiliara)
 • destinația construcției este exclusiv pentru locuință
 • se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice
 • imobilul cu proprietăţi comune şi proprietăţi individuale, sub formă de bloc/condominiu, cu maxim două apartamente
 • nu este eligibil solicitantul care a beneficiat de finantare nerambursabila intr-unul din programele anterioare
Unitati de Cult
 • nu are obligaţii restante la bugetul de stat și bugetul local
 • se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice
 • se obligă să respecte legislaţia în domeniu, privind livrarea surplusului în sistemul energetic naţional

Documente necesare inscrierii in Program

PERSOANE FIZICE
 • actul de identitate al solicitantului
 • certificatul de atestare fiscală eliberat de ANAF, in termenul de valabilitate
 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale emis de Primaria de domiciliu, in termenul de valabilitate
 • extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii
 • copia cărţii funciare colective, daca este cazul
Unitati de cult
 • certificatul de atestare fiscală eliberat de ANAF, in termenul de valabilitate
 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale emis pe numele solicitantului de Primaria in care isi are sediul solicitantul, in termenul de valabilitate
 • extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii