InterHeat - o echipa de experti cu peste 20 ani de experienta

Se relanseaza Programul Casa Verde Fotovoltaice derulat cu Administratia Fondului Pentru Mediu!

Detalii despre Program:

Administrația Fondului pentru Mediu și Ministerul Mediului vor lansa o nouă etapă de înscriere în programul Casa Verde Fotovoltaice, in data de 22.12.2021.

Obiectul Programului: instalarea de sistem de panouri fotovoltaice cu putere minima de 3kw pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională

Finantare acordata: maxim 20.000 lei

Diferenta dintre Valoarea Investitiei si finantarea acordata de AFM reprezinta contributia proprie si este suportata integral de catre beneficiarul final.

Inter Heat proiectează, instalează și pune în funcțiune sisteme solare, fotovoltaice, contoare inteligente. De asemenea, oferă consiliere pentru obținerea certificatului de prosumator,  fiind instalalator validat agreat de Administrația Fondului pentru Mediu inca din anul 2019, în cadrul Programului Fotovoltaice. Inter Heat are experiență în management de proiect și implementare proiecte energetice precum Casa Verde Fotovoltaice și Electric Up.

Inter Heat a derulat proiecte de instalare a sistemelor fotovoltaice, atat in regiunea Bucuresti-Ilfov cat in celelalte regiuni din tara, cu putere instalata intre 3-100kw.

Etapele Programului Casa Verde Fotovoltaice

Criterii de eligibilitate
 • este persoană fizică cu domiciliul în România
 • este proprietar al imobilului construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice (constructia este intabulata)
 • are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului
 • imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini, nu face obiectul unui litigiu
 • nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local
 • solicitantul şi coproprietarii pot beneficia o singură dată de finanţare
 • solicitantul se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice
Documente necesare inscrierii in program
 • cerere de finantare (se completeaza de catre instalarul validat
 • actul de identitate al solicitantului
 • actul de identitate al coproprietarului, daca e cazul
 • extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii
 • certificatul de atestare fiscală eliberat de ANAF, in termenul de valabilitate
 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale emis de Primaria de domiciliu, in termenul de valabilitate
 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale emis de Primaria de la locul de implementare a proiectului, in termenul de valabilitate
×